SOFTWARE & PLATFORMER

I vårt utviklingsarbeid benytter vi oss av det beste markedet har å tilby av programvare:

IronCAD Design Collaboration Suite, komplett plattform for design fra konseptuell og salgstilpasset visualisering, til produksjonsplanlegging og produksjonsunderlag for konvensjonelle eller automatiserte produksjonsmetoder.
http://www.ironcad.com/

AMPS Multi Physics, FEA simulering for statisk, dynamisk, termiske, elektrisk og væskebasert, stress, bøyning, utmatting, strømning og kavitasjon i komplekse tekniske sammenstillinger.
http://www.ampstech.com/ampstech/Asp/aboutus.asp

SimWise Motion, kinematisk og dynamisk simuleringsplattform inkludert FEA, kollisjonsdetektering, levetidskalkulasjon og vibrasjons simulering mot utmatting og slitasje.
https://www.design-simulation.com/SimWise4d/

KEYSHOT, VR og rendring plattform for designkonsept og produkter. Produserer alt fra bilder til animasjon og full VR.
https://www.keyshot.com/

Shining3D Einscan Pro, 3D scan software plattform for "reverse engineering, etterkontroll og visualisering, med tilpasset utstyr for 3D scanning med både mobile og stasjonære scan metoder.
https://www.einscan.com/

  • LinkedIn Social Icon

© 2018 STØ TECHNOLOGY AS