Vannmerke_element.png

TEAMET

Humankapitalen er vår viktigste ressurs. Gjennom den besitter vi en omfattende og tverrfaglig kompetanse innen områder som produktutvikling, design, engineering, fiskeri og fiskeforedling, i tillegg til fagområder som økonomi-styring, ledelse, prosjektledelse, endringledelse og Lean. Dette gir oss de beste forutsetninger for å ivareta både selskapets, såvel som våre sluttkunders behov.

JAN BØRGE VIK 

UTVIKLINGSSJEF

R&D Manager

(+47) 90 72 23 20

PÅL ROALDSNES

TEKNISK RÅDGIVER

Technical Advisor

(+47) 90 52 54 04

ARNE O. FLØ

DAGLIG LEDER

CEO

(+47) 97 00 40 29

KATO GANGSTAD

ANSV. SYSTEMUTVIKLER

System Developer

(+47) 90 88 37 70

OLE G. HVAMB

ARB. STYRELEDER

Chairman of the Board

(+47) 95 88 53 70

Jan Børge Vik er utdannet ingeniør innen Produkt-utvikling & Design ved Høgskolen i Ålesund. Med mange års erfaring innen  produktutvikling, praktisk erfaring fra mekanisk industri, samt velutviklet forståelse av kundens reelle behov, evner han å levere unike og praktiske løsninger på de fleste problemstillinger. Dette har gjort han til en ettertraktet ressurs, og gitt han et stort nettverk i inn- og utland. Jan Børge har en lang og solid track record i den maritime sektoren innenfor fiskeri-, seismikk- og offshorenæringen. I tillegg til sitt daglige virke er han også en populær gjesteforeleser hos flere universiteter, høyskoler og bedrifter.

Pål Arne Roaldsnes har sin yrkesbakgrunn innen fiskeri, og har bak seg en manns-alder i skipperstolen ombord på familierederiets trålere. Med en sterk vilje til å drive sin egen næring fremover, er han hele tiden på utkikk etter nye og bedre løsninger på de utfordringene som bransjen står overfor enten på det  miljømessige, økonomiske eller teknologiske planet. Han går heller ikke av veien for å utfordre etablerte sannheter om hvordan næringen bør drives. Pål har sittet i en rekke utvalg og referansegrupper i større utviklingsprosjekter hvor næringsrettet innovasjon har stått på agendaen.

Arne O. Flø er utdannet revisor fra Høgskolen i Molde og NHH i Bergen. Etter sju år med revisjon i BDO og EY, gikk han i 2011 over på kundesiden av bordet, og har siden jobbet innen økonomi og ledelse. I tillegg til etterutdannelse innen 

prosjektledelse (Metier), er han også sertifisert Lean Manager / Lean Black Belt (Teknologisk Institutt). Denne kompetansen har han omsatt til praksis gjennom å finne frem til gode løsninger som gir mer optimal ressursutnyttelse, og bedre produksjonsflyt for eget selskap så vel som for kundene.

Kato Gangstad har mange års erfaring  bak seg innenfor automasjon og system-utvikling, i hovedsak innenfor bygg- og anleggsbransjen.

I TRAWL 2.0-prosjektet har Kato mellom annet ansvaret for systemarkitekturen bak autopiloten og det autonome kontrollsystemet til "Humla". Han har også jobbet med utvikling av systemer som monitorerer, logger og analyserer data fra automasjonssystemer, og har i tillegg erfaring innen prosjekt- og avdelingsledelse fra tidligere arbeidsforhold.

© 2018 STØ TECHNOLOGY AS

Ole Gunnar Hvamb  er tidligere divisjonsdirektør i Kongsberg Maritime med ansvar for Emerging Business-divisjonen. Han begynte sin karriere i KM som utdannet ingeniør fra NTH, og var i mange år sentral i videre-utviklingen av konsernets DP-system (Dynamisk posisjonering). Senere, og som leder innenfor samme konsern, har han også hatt en rolle i utviklingen av andre viktige og avanserte systemer som eBirds og komplette dekkshåndteringssystemer for seismikkindustrien. Ole Gunnar tilfører STØ viktig og tung kompetanse innen produkt- og systemutvikling, strategi, produktifisering, kommersialisering og utvikling av verdikjeden.

  • LinkedIn Social Icon