top of page
Vannmerke_element.png
  • LinkedIn Social Icon
  • c-facebook

NYHETER

26.10.21  

HAR KJØPT KONKURSBOET STØ TECHNOLOGY AS   

Ein av gründerane i teknologiselskapet som vil revolusjonere trålfiske, vil sikre delar av arbeidet.

Nett.no

https://nett.no/nyheter/satsar-vidare-p%C3%A5-ny-tr%C3%A5lteknologi

03.04.22  

KARTLEGGING AV BEVEGELSER OG DET "UKJENTE" RUNDT TRÅLING

STØ TECHNOLOGY viderefører utviklingen av verktøy for økt informasjon om miljøet i og bak trålen.

Verktøyet som samhandler bevegelsesdata, retning, fart og trykk med bilder, gir forenklet grunnlag for gjenskaping av livet til trålen, og hvilke faktorer som påvirker både fangsten og utstyret.

Les mer på siden TEKNOLOGIEN 

04.10.21  

KJØPER KONKURSBOET STØ TECHNOLOGY

Selskapet STØ TECHNOLOGY AS kjøper konkursboet med samme navn og viderefører teknologiutviklingen.

25.08.21  

STØ TECHNOLOGY AS BEGJÆRER OPPBUD

Styret viser til at det har vært betydelige teknologiske framskritt, og en konstruktiv dialog med trålnæringen underveis, men at det likevel har vært vanskelig å mobilisere tilstrekkelig kapital til å fullføre det lange utviklingsprosjektet fram til pilotstadiet.

Den siste måneden har selskapet vært gjennom en rekonstruksjonsfase hvor målet var å oppnå en akkordløsning med selskapets kreditorer, og sikre rekapitalisering og videredrift. Selskapet har ikke lykkes med dette, og styret har derfor besluttet å begjære oppbud.

28.06.21  

NY 1/4 SKALA "Humle" VISER LOVENDE RESULTATER 

STØ TECHNOLOGY har ferdigstilt en ny skalert "plattform" for farkosten "Humla", en del av TRAWL 2.0 visjonen.

De siste ukene har en fått gjort test turer med den 2,6 meter lange farkosten. Fra første stund viser det seg at den foreløpig fjernstyrte nyvinningen oppfyller egenskapene til sin digitale tvilling fra utvikling og simuleringer.

Den nye farkosten er klargjort for å kunne benytte 3D sonar som orienterings organ, og vil muliggjøre videreføring av navigasjon fra kamera basert maskin-syn, til orientering og navigering under vanskelige forhold og totalt mørke.          

Les mer på siden TEKNOLOGIEN

30.10.20  

STØ TECHNOLOGY GJENNOMFØRER SKALERT "MÅNELANDING"

 

STØ TECHNOLOGY har i Borgundfjorden (Ålesund) lykkes å få en autonom slept farkost til å finne, innhente og treffe ett mål slept etter samme båt. Den autonome farkosten har ingen egne motorer for fremdrift, og styrer kun ved å operere ror for høyde og retning, samt en vinsj plassert på overflate fartøyet den slepes etter.

Det er ikke for oss kjente eksempler der dette tidligere er gjennomført autonomt, og er en verifisering og testing av prinsipp og styresystemet som danner grunnlaget for den større farkosten "Humla"  Les mer på siden: TEKNOLOGIEN

03.05.19  

STØ TECHNOLOGY STYRKER TEAMET

 

STØ TECHNOLOGY har styrket teamet med Ole Gunnar Hvamb, som går inn i rollen som arbeidende styreformann i selskapet. -Ole Gunnar har lang fartid bak seg i Kongsberg Maritime, og tilfører STØ veldig mye i form av ledererfaring, og kompetanse innen produktutvikling, strategi og industribygging , sier daglig leder Arne O. Flø i STØ Technology.

Les mer om saken her:

https://www.linkedin.com/pulse/st%C3%B8-technology-styrkar-teamet-arne-o-fl%C3%B8/

07.12.18  

STØ TECHNOLOGY VIDERE TIL SEMIFINALEN I ÅRETS NÆRINGSTEFT

 

Foran et fullpakket auditorium på NMK i Ålesund, ble STØ i går kveld trukket fram som semifinalist nr. 2 i årets utgave av NÆRINGSTEFT, Sparebanken Møre sin innovasjonkonkurranse. STØ er en av 10 semifinalister som blir med til en ny spennende runde på nyåret hvor man i løpet av januar skal sile ut tre finalister, som blir kunngjort i begynnelsen av februar. -Vi ser på dette som en god annerkjennelse av vårt prosjekt, men registrerer samtidig at konkurransen hardner til, sier daglig leder Arne O. Flø i STØ. -Årets semifinaleheat har mange spennende kandidater, og viser at automatisering og digitalisering er i vinden som aldri før, avslutter Flø.

Sbm.no (mer info kommer):

https://www.sbm.no/lokalt-engasjement/naringsteft/661/0/

Nett.no (Betalingsmur):

https://www.nett.no/Nettno/Overskriftene/Utvalgte-saker/Stoe-Technology-vidare-i-Naeringsteft

Smp.no (Betalingsmur):

https://smp.alda.no/bestillpluss?3&artRefId=18019170&aviskode=SPO&targetUrl=https%253A%252F%252Fwww.smp.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.smp.no%252Fnaeringsliv%252Farticle18019170.ece

16.11.18  

STØ TECHNOLOGY BLIR MEDLEM AV NCE BLUE LEGASEA

 

Styringsgruppen i Blue Legasea beluttet i dag å ta opp STØ TECHNOLOGY som medlem i næringsklyngen, sammen med Doxacom Public Relations AS og Nordnes AS. Dette skjer bare dagen etter at Blue Legasea fikk innvilget sin søknad om NCE-status. -Vi ønsker oss inn i Blue Legasea fordi vi ser på klyngen som en god arena for næringsutvikling. Med et økende andel trålrederier, og etterhvert flere utstyrsleverandører på medlemslisten, blir dette en spennende møteplass for oss i tiden som kommer, sier Arne O. Flø, daglig leder i STØ.

Mer om NCE Blue Legasea her:

https://www.legasea.no/legasea

29.10.18  

STØ TECHNOLOGY ER MED VIDERE FRA INNLEDENDE RUNDE I NÆRINGSTEFT 2018

 

NÆRINGSTEFT er Sparebanken Møre sin årlige innovasjonskonkurranse for næringslivet i fylket, hvor vinneren stikker av med en førstepremie på 1 million kroner. Banken mottok i år 101 søknader, og STØ er med videre i konkurransen da de femti beste idéene ble silt ut. For denne gruppen venter det nå et spennende fagseminar i Molde i begynnelsen av november.

 

Mer om konkurransen her:

https://www.sbm.no/lokalt-engasjement/naringsteft/661/0/

https://engasjert.sbm.no/naringsliv/disse-50-er-med-videre/

10.10.18  

STØ TECHNOLOGY INNGÅR SAMARBEID MED NTNU I ÅLESUND

 - I løpet av sitt første leveår har STØ vært gjennom et hektisk forprosjekt hvor formålet har vært å dokumentere et grunnleggende Proof of Concept. Nå starter det store teknologiske spranget for TRAWL 2.0, og i den forbindelse er vi glade over å kunne melde at vi har fått med oss NTNU i Ålesund på laget, sier daglig leder Arne O. Flø.

 

Universitetets etablerte og ledende rolle på havromsoperasjoner, gjorde at NTNU kom veldig fort opp på radaren, da den neste fasen skulle planlegges, i etterkant av lanseringen av konseptet på Nor-Fishing 2018. 

 - Gitt arten og kompleksiteten på de oppgavene vi nå skal løse, så faller et samarbeid med NTNU i Ålesund seg som veldig naturlig. Forskningen som skal til for å løfte TRAWL 2.0 videre, går nemlig  rett inn i den kjernekompetansen de besitter ved NTNU i Ålesund, fortsetter Flø.

Den betydelige ressursbruken som universitetet med flere, nå legger i satsingen på Møre Ocean Lab, underbygger NTNU ledende rolle. TRAWL 2.0 trenger mer spisset kunnskap om hydrodynamikk, og om kreftene som utfolder seg i havet, rundt bruket til en tråler. I tillegg skal det autonome styringssystemet til AUVen "Humla"  utvikles.

 - Denne tematikken gjør TRAWL 2.0 til et perfekt prosjekt for den nye havromslaben i Breisundet. I det siste har vi jobbet tett med Prof. Vilmar Æsøy, ved Institutt for havromsoperasjoner, for å definere arbeidspakkene i prosjektet. De neste to-tre månedene skal vi jobbe frem finansieringen ved å mobilisere virkemiddelapparatet, samt gjennom innhenting av mer egenkapital, avslutter Arne O. Flø, daglig leder i STØ Technology.

26.08.18  

OPPSUMMERING AV STØ TECHNOLOGY SITT OPPHOLD PÅ NOR-FISHING 2018

Daglig leder Arne O. Flø og Utviklingssjef Jan Børge Vik oppsummerer Trondheimsturen slik:

Arne O. Flø (LinkedIn):

https://www.linkedin.com/pulse/nor-fishing-2018-oppsummert-arne-o-fl%C3%B8/

Jan Børge Vik (LinkedIn):

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6439474183285145600/

18.08.18  

NRK MØRE OG ROMSDAL FØLGER OPP MED HISTORIEN OM HVORDAN STØ TECHNOLOGY OPPSTO

I kjølvannet av Stø Tehcnology sin pressemelding utsendt torsdag 16. august, fulgte NRK Møre og Romsdal opp med sin egen reportasje. Her har de intervjuet gründer Pål Arne Roaldsnes for å finne ut mer av bakgrunnen for at  Stø Technology oppsto i 2017. Som reportasjen viser, så startet det hele vesentlig tidligere.

NRK Møre og Romsdal:

https://www.nrk.no/mr/hoyteknologisk-robot-skal-effektivisere-tralfisket-1.14169771

16.08.18  

STØ TECHNOLOGY GÅR UT MED PRESSEMELDING OM UTVIKLINGSPROSJEKTET TRAWL 2.0

I forbindelse med innspurten inn mot åpningen av Nor-Fishing har Stø Technology sendt ut en pressemelding om utviklingsprosjektet TRAWL 2.0. Her omtales den teknologiske siden av prosjektet for første gang åpent i media. Skipsrevyen er et av flere medier som har tatt opp ballen, og link til deres nettartikkel og flere andre nettsteder er lagt til under.

Skipsrevyen:

https://www.skipsrevyen.no/article/denne-innovasjonen-kan-endre-driftsmoensteret-til-traalnaeringen/

Kystmagasinet:

https://www.kystmagasinet.no/nyheter/humla-kan-endre-hele-driftsmonsteret-til-tralnaeringen/

Nett.no (Betalingsmur):

https://www.nett.no/Nettno/Overskriftene/Utvalgte-saker/Slik-vil-dei-hente-opp-fisken-utan-aa-avbryte-fangsten

Fiskeribladet/Tekfisk:

https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=61864

Maritimt Magasin:

https://maritimt.com/nb/maritimt-magasin/kan-endre-driftsmonsteret-til-tralnaeringen

08.08.18  

STØ TECHNOLOGY STILLER PÅ STAND UNDER NOR-FISHING 2018

Stø Technology stiller på stand under Nor-Fishing, sammen med Steel-X fra Ålesund. Standen blir å finne i messehall F, på lokasjonen F-523.

- Bakgrunnen for at vi stiller på stand, er at vi ønsker å gi publikum en hands-on erfaring med innovasjonprosjektet TRAWL 2.0. Som selskap er vi avhengig av å få fremtidige sluttbrukere og andre samarbeidspartnere i tale i en tidlig utviklingsfase, og Nor-Fishing er det perfekte stedet for å få gjort akkurat det, melder daglig leder Arne O. Flø.

06.07.18  

STØ TECHNOLOGY ER FINALIST TIL INNOVASJONSPRISEN UNDER NOR-FISHING 2018

​Nor-Fishing har i dag kunngjort at STØ TECHNOLOGY AS er en av tre finalister til Innovasjonsprisen 2018, som utdeles på åpningsdagen for Nor-Fishing, 21. august. Nominasjonen gjelder utviklingsprosjektet TRAWL 2.0, som utover å løse kvalitetsutfordringene forbundet med tradisjonelt trålfiske, også har mange andre spennende implikasjoner for næringen.

 

- Vi gleder oss over nominasjonen, og ser fram til å delta på årets fiskerimesse i Trondheim. Her skal vi endelig få presentere fangsthåndteringssystemet vårt for en samlet fiskerinæring. STØ TECHNOLOGY AS representert ved daglig leder Arne O. Flø, skal ha innlegg på seminarer både på tirsdagen og torsdagen, henholdsvis 21. og 23. august. Prosjektet vårt har stor innovasjonshøyde, og vi har stor tiltro til at systemet vårt kan bane vei for en ny og svært spennende tid for trålnæringen, avslutter Flø.

http://maritimt.com/nb/maritimt-magasin/finalistene-til-innovasjonsprisen-2018-er-klar

28.06.18  

BYTTE AV SELSKAPSNAVN - FRA ARBEIDSTITTEL TIL IDENTITETSBYGGING

​- Vi har byttet navn fra Baltazar Innovation AS til STØ TECHNOLOGY AS i forbindelse med at vi nærmer oss en offentliggjøring av utviklingsprosjektet vårt. Det gamle navnet har fungert som en arbeidstittel siden oppstarten i mai 2017, men nå var tiden moden for et skifte, sier daglig leder Arne O. Flø.

- Vi har valgt oss ordet STØ som er et godt gammelt norsk ord og begrep.  Planen er å bruke dette for å bygge oss en identitet med utgangspunkt i våre verdier og maritime kystarv, fremholder Flø.

bottom of page